پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

کوچه اقاقیا (1382)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

کوچه اقاقیا (1382)

X

"نصرت خان" مردی پا به سن گذاشته  است که در خانه قدیمی خود زندگی می‌کند. همسر او "گل‌نساء" چند سال پیش فوت کرده‌ اما مدتی است که شب‌ها به خواب او می‌آید و دربارهٔ مسائل مختلف با او صحبت می‌کند. گاهی به "نصرت خان" نوید می‌دهد که به زودی باید بار سفر را بسته و به او بپیوندد. این رؤیاها باعث نگران شدن فرزندان او نسبت به تندرستی پدر و دورهم جمع شدن ایشان در خانه پدری می‌شود...

سریال

کوچه اقاقیا (1382)

"نصرت خان" مردی پا به سن گذاشته  است که در خانه قدیمی خود زندگی می‌کند. همسر او "گل‌نساء" چند سال پیش فوت کرده‌ اما مدتی است که شب‌ها به خواب او می‌آید و دربارهٔ مسائل مختلف با او صحبت می‌کند. گاهی به "نصرت خان" نوید می‌دهد که به زودی باید بار سفر را بسته و به او بپیوندد. این رؤیاها باعث نگران شدن فرزندان او نسبت به تندرستی پدر و دورهم جمع شدن ایشان در خانه پدری می‌شود...

1402/07/02 18226
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+