پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

شلیک نهایی (1374)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

شلیک نهایی (1374)

X

"سرگرد کلانی" مامور پیگیری و دستگیری باندی حرفه‌ای می‌شود که همه نوع خلافی مثل قاچاق را انجام می‌دهند. او متوجه می‌شود دوست صمیمی‌اش "جمشید"  در این باند حضور دارد. کلانی سعی می‌کند از جمشید کمک بگیرد اما او قبول نمی‌کند و کلانی به ناچار از طریق عواملی، وارد باند شده و با جعل اسناد، اطلاعاتی بدست می‌آورد.

سریال

شلیک نهایی (1374)

"سرگرد کلانی" مامور پیگیری و دستگیری باندی حرفه‌ای می‌شود که همه نوع خلافی مثل قاچاق را انجام می‌دهند. او متوجه می‌شود دوست صمیمی‌اش "جمشید"  در این باند حضور دارد. کلانی سعی می‌کند از جمشید کمک بگیرد اما او قبول نمی‌کند و کلانی به ناچار از طریق عواملی، وارد باند شده و با جعل اسناد، اطلاعاتی بدست می‌آورد.

1402/02/02 16859
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+