پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

سهم گمشده (1386)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سهم گمشده (1386)

X

جلال و همسرش صنم فرزندی به دنیا می آورند ولی فرزندشان دچار مشکل خاصی است و باید در دستگاه نگهداری شود. صنم هم به دلیل مشکلی که در فرزندش وجود دارد دچار مشکل روحی است. مادر جلال نذر کرده اگر جلال صاحب فرزند پسر شود، نام فرزندش را علی اصغر میگذارد. جلال و صنم هم ....

فیلم ها

سهم گمشده (1386)

جلال و همسرش صنم فرزندی به دنیا می آورند ولی فرزندشان دچار مشکل خاصی است و باید در دستگاه نگهداری شود. صنم هم به دلیل مشکلی که در فرزندش وجود دارد دچار مشکل روحی است. مادر جلال نذر کرده اگر جلال صاحب فرزند پسر شود، نام فرزندش را علی اصغر میگذارد. جلال و صنم هم ....

1401/05/13
بیشتر...
نظرات
عوامل