پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

شب (1386)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

شب (1386)

X

محسن كه روزهای آخر سربازی را می گذراند و قرار است سه روز ديگر داماد شود ماموريت می يابد تا متهمی را به نهبندان برساند. اما به قطار دير می رسند و ناچار می شود مسير را با ماشين و آن هم تا يك جایی برود. و دوباره ماشين بعدی را سوار شود. در مشهد به خرابی جاده برمی خورد و ناچار می شود همانجا بماند و به مسافرخانه سيد رضا می رود . نيمه هاي شب به دليل مصموميت به بيمارستان منتقل می شود و متهم را به سيد رضا می سپارد. سيد رضا ناچار می شود به متهم اعتماد كند و...

فیلم ها

شب (1386)

محسن كه روزهای آخر سربازی را می گذراند و قرار است سه روز ديگر داماد شود ماموريت می يابد تا متهمی را به نهبندان برساند. اما به قطار دير می رسند و ناچار می شود مسير را با ماشين و آن هم تا يك جایی برود. و دوباره ماشين بعدی را سوار شود. در مشهد به خرابی جاده برمی خورد و ناچار می شود همانجا بماند و به مسافرخانه سيد رضا می رود . نيمه هاي شب به دليل مصموميت به بيمارستان منتقل می شود و متهم را به سيد رضا می سپارد. سيد رضا ناچار می شود به متهم اعتماد كند و...

1401/07/04
بیشتر...
نظرات