پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

چک (1390)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

چک (1390)

X

پیرمردی سوار خودروی زنی مسافرکش می‌شود. خودرو علاوه بر پیرمرد سه مسافر مرد دیگر هم دارد. پیرمرد که کیف بارارزشی همراه خود دارد مورد سرقت قرار می گیرد و همراهانش، کیف او را نجات می‌دهند. پیرمرد نیز به پاس قدردانی چکی به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه آنها صادر می‌کند و همین چک اتفاقاتی را رقم می‌زند و آدم‌های داخل تاکسی و راننده‌اش را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

فیلم ها

چک (1390)

پیرمردی سوار خودروی زنی مسافرکش می‌شود. خودرو علاوه بر پیرمرد سه مسافر مرد دیگر هم دارد. پیرمرد که کیف بارارزشی همراه خود دارد مورد سرقت قرار می گیرد و همراهانش، کیف او را نجات می‌دهند. پیرمرد نیز به پاس قدردانی چکی به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه آنها صادر می‌کند و همین چک اتفاقاتی را رقم می‌زند و آدم‌های داخل تاکسی و راننده‌اش را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

1398/12/08
بیشتر...
نظرات
آنونس ها