پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

هوو «1384»

X
نظر شما
ارسال نظر
+

هوو «1384»

X

«عطا» مردی‌ حدودا سی‌ و پنج‌، شش‌ ساله‌ و پولدار است‌ كه‌ همسرش‌ «سپیده‌» یك‌ خانم‌ مهندس‌ فعال‌ و متجدد است‌ و یك‌ پسر كوچك‌ خوش‌ سروزبان‌ به‌ نام‌ «سمیر» هم‌ حاصل‌ زندگی‌ مشترك‌ او با سپیده‌ است‌. «عطا» از آنجایی‌ كه‌ حوصله‌ انجام‌ كارهای‌ اداری‌ را ندارد اختیار همه‌ اموالش‌ عطا همه کارهای مالی‌اش را به‌ همسرش‌ سپرده‌ تا او به‌ امور اداری‌ و مالی‌ كارهایش‌ بپردازد. تا اینكه‌ سپیده‌ در حین‌ رسیدگی‌ به‌ فعالیت‌های‌ شهرك‌سازی‌ خودش‌ با محمدرضا (دوست‌ قدیمی‌ عطا) درگیر می‌شود و در جریان‌ این‌ اتفاق‌ محمدرضا كه‌ مرد جا افتاده‌ و خوشگذرانی‌ است‌ تصمیم‌ می‌گیرد تلافی‌ این‌ قضیه‌ را بر سر سپیده‌ در بیاورد. او از خواهرزاده‌ جوانش‌ مریم‌ كه‌ زمانی‌ به‌ «عطا» علاقه‌مند بوده‌ به‌ عنوان‌ طعمه‌ استفاده‌ می‌كند و با روبرو كردن‌ «عطا» و «مریم‌» نقشه‌ خودش‌ را عملی‌ می‌كند.

فیلم ها

هوو «1384»

«عطا» مردی‌ حدودا سی‌ و پنج‌، شش‌ ساله‌ و پولدار است‌ كه‌ همسرش‌ «سپیده‌» یك‌ خانم‌ مهندس‌ فعال‌ و متجدد است‌ و یك‌ پسر كوچك‌ خوش‌ سروزبان‌ به‌ نام‌ «سمیر» هم‌ حاصل‌ زندگی‌ مشترك‌ او با سپیده‌ است‌. «عطا» از آنجایی‌ كه‌ حوصله‌ انجام‌ كارهای‌ اداری‌ را ندارد اختیار همه‌ اموالش‌ عطا همه کارهای مالی‌اش را به‌ همسرش‌ سپرده‌ تا او به‌ امور اداری‌ و مالی‌ كارهایش‌ بپردازد. تا اینكه‌ سپیده‌ در حین‌ رسیدگی‌ به‌ فعالیت‌های‌ شهرك‌سازی‌ خودش‌ با محمدرضا (دوست‌ قدیمی‌ عطا) درگیر می‌شود و در جریان‌ این‌ اتفاق‌ محمدرضا كه‌ مرد جا افتاده‌ و خوشگذرانی‌ است‌ تصمیم‌ می‌گیرد تلافی‌ این‌ قضیه‌ را بر سر سپیده‌ در بیاورد. او از خواهرزاده‌ جوانش‌ مریم‌ كه‌ زمانی‌ به‌ «عطا» علاقه‌مند بوده‌ به‌ عنوان‌ طعمه‌ استفاده‌ می‌كند و با روبرو كردن‌ «عطا» و «مریم‌» نقشه‌ خودش‌ را عملی‌ می‌كند.

1398/05/03
بیشتر...
نظرات
آنونس ها